OBERTA LA CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA PER PARTICIPAR A KONVENTPUNTZERO 2012

lunes, febrero 20, 2012

Oberta la convocatòria artística per a participar a la setena edició de 
konventpuntzero 2012

Des de Cal Rosal (Barcelona) i per setè any, us convidem a participar a l’edició de konventpuntzero 2012.
Durant els dies 23,24 i 25 de juny i dins l’espai únic del konvent es mostrarà l’art i la contracultura des de tots els registres artístics multidisciplinaris existents. Pintura, escultura, fotografía, instal·lacions, música, teatre, dansa… amb una visió arriscada, lliure i emergent.
Seguint la línia ja establerta a l'edició del 2008 i per tal de garantir una evolució i una interessant proposta conjunta, es demana la presentació d'un projecte a partir del tema escollit:
pecat/ERROR

El concepte de pecat expressa una experiència humana radical, comuna a tots els homes: l'experiència del mal moral, un aspecte de l'experiència general del mal, que no és sinó la dimensió negativa de la mateixa experiència que l'home té d'ell mateix com a limitat i mortal (negativitat òntica) i també com a mal realitzador de la seva llibertat, és a dir, com a dolent (negativitat moral). Cada filosofia, cada religió, són intents d'aproximació a aquesta realitat simple i inassolible, que és l'home. Per això el mal moral humà també ha estat objecte de múltiples explicacions, segons les diverses concepcions de la vida, el món, el mateix home i Déu. En parlar del pecat, hom evoca inevitablement el context religiós, dimensió que les diverses concepcions integren diversament en l'antropologia. Tanmateix el concepte de pecat pot ésser recuperat en una visió simplement antropocèntrica. Més enllà del concepte de pecat que es refereix a la situació general de la humanitat, ambigua i abocada al fracàs (pecat original), hom sol anomenar pecat personal la decisió lliure de l'individu per la qual l'home trenca el seu dinamisme vers l'absolut d'ell mateix, així com de la història i del món humans, i es perd a ell mateix. 
Els errors són de dos tipus: sistemàtics, que procedeixen d'imperfeccions en les escales dels aparells de mesura i que poden ésser reduïts comprovant prèviament els calibratges, i accidentals, que són deguts a les limitacions naturals dels sentits de l'observador, sobretot de la vista i l'oïda. Per a acotar-los hom repeteix una mesura diverses vegades. Un error pot concloure en una possible evolució.

L'artista podrà ocupar més d'una habitació si és que el projecte ho requereix, o bé, es podRà realitzar accions als espais exteriors, obrint l’art i les manifestacions artístiques a noves possibilitats i espais.
konventpuntzero és obert a qualsevol tipus d'expressió artística: fotografia, pintura, arts escèniques, música, instal·lacions, performance, audiovisuals, literatura...
Es poden presentar a la convocatòria artistes tant a títol individual com col·lectius residents a qualsevol part del món.
Igualment, a l'espai interior de la capella i a diferents entorns del konvent, hi tindrà lloc freqüènciapuntzero, on s'hi poden crear propostes sonores per experimentar en directe a través de la música, sons, dansa, visuals, etc.
Per participar a konventpuntzero o freqüènciapuntzero caldrà presentar els projectes abans del termini establert i incloint la documentació a moviment@puntzero.org   

DOCUMENTACIÓ:
 • Proposta de projecte i argumentació teòrica i conceptual amb les característiques i requeriments tècnics.
Currículum artístic per poder-ne fer la difusió corresponent, d'aquesta manera les dades que s'entreguin no seran de caire privat.

 Notes:

 • El projecte es podrà presentar en qualsevol idioma.
 • Si prèviament es vol treballar el projecte al mateix espai, hi ha la possibilitat d'instal·lar-se.
 • Les places són limitades a causa de l'espai.
 • S'haurà de procurar per a l'adequació de les propostes la limitació estructural disponible. Per tant, s'aconsella que abans de realitzar el projecte es visiti l'espai.
 • A partir de la presentació del projecte, l'organització es posarà en contacte amb els artistes escollits per tal de poder encabir i elaborar el treball pel que fa als conceptes logístics.
 • Un dels factors especials de l'edifici és la seva llum natural. No tots els espais disposen d'electricitat, per tant, si és necessària, caldrà especificar-ho al projecte abans d'escollir la ubicació.
 • konventpuntzero és un projecte sense ànim de lucre  que es dedica plenament a la difusió de l’art i la contracultura i on s'emfatitza l'absoluta llibertat de l'artista.
 • Totes les dades rebudes i el material fotogràfic de les obres i artistes seran d’ús lliure i tant l’organització com el públic, el podrà distribuïr i mostrar lliurement.
 • Ni l'organització ni els participants reben cap mena de subvenció institucional ni contribució econòmica. 
 • Totes les propostes presentades rebran resposta. Per tant, en cas de que no la rebeu, si us plau, contacteu amb l'organització.
 • Termini límit d'entrega 12/05/2012

0 comentaris:

OBERTA LA CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA PER PARTICIPAR A KONVENTPUNTZERO 2012

lunes, febrero 20, 2012

Oberta la convocatòria artística per a participar a la setena edició de 
konventpuntzero 2012

Des de Cal Rosal (Barcelona) i per setè any, us convidem a participar a l’edició de konventpuntzero 2012.
Durant els dies 23,24 i 25 de juny i dins l’espai únic del konvent es mostrarà l’art i la contracultura des de tots els registres artístics multidisciplinaris existents. Pintura, escultura, fotografía, instal·lacions, música, teatre, dansa… amb una visió arriscada, lliure i emergent.
Seguint la línia ja establerta a l'edició del 2008 i per tal de garantir una evolució i una interessant proposta conjunta, es demana la presentació d'un projecte a partir del tema escollit:
pecat/ERROR

El concepte de pecat expressa una experiència humana radical, comuna a tots els homes: l'experiència del mal moral, un aspecte de l'experiència general del mal, que no és sinó la dimensió negativa de la mateixa experiència que l'home té d'ell mateix com a limitat i mortal (negativitat òntica) i també com a mal realitzador de la seva llibertat, és a dir, com a dolent (negativitat moral). Cada filosofia, cada religió, són intents d'aproximació a aquesta realitat simple i inassolible, que és l'home. Per això el mal moral humà també ha estat objecte de múltiples explicacions, segons les diverses concepcions de la vida, el món, el mateix home i Déu. En parlar del pecat, hom evoca inevitablement el context religiós, dimensió que les diverses concepcions integren diversament en l'antropologia. Tanmateix el concepte de pecat pot ésser recuperat en una visió simplement antropocèntrica. Més enllà del concepte de pecat que es refereix a la situació general de la humanitat, ambigua i abocada al fracàs (pecat original), hom sol anomenar pecat personal la decisió lliure de l'individu per la qual l'home trenca el seu dinamisme vers l'absolut d'ell mateix, així com de la història i del món humans, i es perd a ell mateix. 
Els errors són de dos tipus: sistemàtics, que procedeixen d'imperfeccions en les escales dels aparells de mesura i que poden ésser reduïts comprovant prèviament els calibratges, i accidentals, que són deguts a les limitacions naturals dels sentits de l'observador, sobretot de la vista i l'oïda. Per a acotar-los hom repeteix una mesura diverses vegades. Un error pot concloure en una possible evolució.

L'artista podrà ocupar més d'una habitació si és que el projecte ho requereix, o bé, es podRà realitzar accions als espais exteriors, obrint l’art i les manifestacions artístiques a noves possibilitats i espais.
konventpuntzero és obert a qualsevol tipus d'expressió artística: fotografia, pintura, arts escèniques, música, instal·lacions, performance, audiovisuals, literatura...
Es poden presentar a la convocatòria artistes tant a títol individual com col·lectius residents a qualsevol part del món.
Igualment, a l'espai interior de la capella i a diferents entorns del konvent, hi tindrà lloc freqüènciapuntzero, on s'hi poden crear propostes sonores per experimentar en directe a través de la música, sons, dansa, visuals, etc.
Per participar a konventpuntzero o freqüènciapuntzero caldrà presentar els projectes abans del termini establert i incloint la documentació a moviment@puntzero.org   

DOCUMENTACIÓ:
 • Proposta de projecte i argumentació teòrica i conceptual amb les característiques i requeriments tècnics.
Currículum artístic per poder-ne fer la difusió corresponent, d'aquesta manera les dades que s'entreguin no seran de caire privat.

 Notes:

 • El projecte es podrà presentar en qualsevol idioma.
 • Si prèviament es vol treballar el projecte al mateix espai, hi ha la possibilitat d'instal·lar-se.
 • Les places són limitades a causa de l'espai.
 • S'haurà de procurar per a l'adequació de les propostes la limitació estructural disponible. Per tant, s'aconsella que abans de realitzar el projecte es visiti l'espai.
 • A partir de la presentació del projecte, l'organització es posarà en contacte amb els artistes escollits per tal de poder encabir i elaborar el treball pel que fa als conceptes logístics.
 • Un dels factors especials de l'edifici és la seva llum natural. No tots els espais disposen d'electricitat, per tant, si és necessària, caldrà especificar-ho al projecte abans d'escollir la ubicació.
 • konventpuntzero és un projecte sense ànim de lucre  que es dedica plenament a la difusió de l’art i la contracultura i on s'emfatitza l'absoluta llibertat de l'artista.
 • Totes les dades rebudes i el material fotogràfic de les obres i artistes seran d’ús lliure i tant l’organització com el públic, el podrà distribuïr i mostrar lliurement.
 • Ni l'organització ni els participants reben cap mena de subvenció institucional ni contribució econòmica. 
 • Totes les propostes presentades rebran resposta. Per tant, en cas de que no la rebeu, si us plau, contacteu amb l'organització.
 • Termini límit d'entrega 12/05/2012

0 comentarios: