New Media Art amb Processing i Arduino

jueves, octubre 06, 2016

Del viernes, 18 de noviembre a las 19:00 al domingo, 20 de noviembre a las 13:30

TALLER DE FÈLIX VINYALS

En aquest taller pràctic aprendrem a programar Art Generatiu que respongui a estímuls del món físic; és a dir, barrejarem el món virtual amb el món real a través de sensors.
La part virtual serà un entorn de gràfica generativa que la programarem amb Processing, un llenguatge de programació senzill i molt potent en l’àmbit multimèdia. I la part del món real –sensors de llum, moviment, distància, etc.– la programarem amb Arduino. Així doncs, barrejant Processing i Arduino tindrem una combinació que ens permetrà crear entorns multimèdia interactius.
El curs es resumeix, doncs, en dos blocs:
–En el primer, aprendrem a programar l’Arduino i a llegir diferents sensors que hi connectem, així com controlar diversos actuadors, com motors, llums, altaveus…
–En el segon bloc, aprendrem a programar amb Processing, i vincularem tot el control del món físic que hem après a fer amb l’Arduino amb el món virtual del Processing.

Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament a través de l’ICE URV amb una certificació de 15 hores (codi 7000210021).

http://addend.comissariat.cat/?page_id=2331


0 comentaris:

New Media Art amb Processing i Arduino

jueves, octubre 06, 2016

Del viernes, 18 de noviembre a las 19:00 al domingo, 20 de noviembre a las 13:30

TALLER DE FÈLIX VINYALS

En aquest taller pràctic aprendrem a programar Art Generatiu que respongui a estímuls del món físic; és a dir, barrejarem el món virtual amb el món real a través de sensors.
La part virtual serà un entorn de gràfica generativa que la programarem amb Processing, un llenguatge de programació senzill i molt potent en l’àmbit multimèdia. I la part del món real –sensors de llum, moviment, distància, etc.– la programarem amb Arduino. Així doncs, barrejant Processing i Arduino tindrem una combinació que ens permetrà crear entorns multimèdia interactius.
El curs es resumeix, doncs, en dos blocs:
–En el primer, aprendrem a programar l’Arduino i a llegir diferents sensors que hi connectem, així com controlar diversos actuadors, com motors, llums, altaveus…
–En el segon bloc, aprendrem a programar amb Processing, i vincularem tot el control del món físic que hem après a fer amb l’Arduino amb el món virtual del Processing.

Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament a través de l’ICE URV amb una certificació de 15 hores (codi 7000210021).

http://addend.comissariat.cat/?page_id=2331


0 comentarios: