Podría escribir un poema infinito*

lunes, febrero 22, 2016

viernes, 18 de marzo a las 19:00
al cpP(contenciós poscavouriá- Papers, carretera de Santpedor 15 de Manresa)

Presentació de La Revolución de la Palabra, primer poemari de Joan Camps. La Revolución de la Palabra té un gust de reivindicació social i inconformisme davant la realitat de la crisis, així com també d’esperança per construir un futur diferent, i tot banyat amb matisos de sentiment amorós.

0 comentaris:

Podría escribir un poema infinito*

lunes, febrero 22, 2016

viernes, 18 de marzo a las 19:00
al cpP(contenciós poscavouriá- Papers, carretera de Santpedor 15 de Manresa)

Presentació de La Revolución de la Palabra, primer poemari de Joan Camps. La Revolución de la Palabra té un gust de reivindicació social i inconformisme davant la realitat de la crisis, així com també d’esperança per construir un futur diferent, i tot banyat amb matisos de sentiment amorós.

0 comentarios: