Captives / Esclavas

jueves, septiembre 24, 2015

 
Passeig de Pere III, Manresa
Viernes, 18 de diciembre de 18:00 a 20:00
 
S'imaginen un mercat mundial en el qual els homes tinguessin un preu, poguessin encarregar-se per telèfon, servissin per saldar deutes o fossin moneda de canvi en matrimonis exprés amb finalitats sexuals? Per difícil que resulti pensar-ho, exactament això és el que succeeix avui dia, en ple segle XXI, amb milions de dones en tot el planeta. La tracta de persones per a la prostitució afecta en aquests moments a gairebé dos milions, milers de les quals acaben a Espanya, tercer país del món en consum d'aquesta pràctica. En nacions del Sud-est Asiàtic com Cambodja, el tràfic de nenes està a l'ordre del dia, i a Egipte i altres països àrabs se celebren matrimonis que duren amb prou feines unes hores, la qual cosa al final constitueix una forma de prostitució encoberta. És el preu que es paga per néixer dona en alguns llocs del globus.
-------------------------------------------------------------
¿Se imaginan un mercado mundial en el que los hombres tuvieran un precio, pudieran encargarse por teléfono, sirvieran para saldar deudas o fueran moneda de cambio en matrimonios exprés con fines sexuales? Por difícil que resulte pensarlo, exactamente esto es lo que sucede hoy en día, en pleno siglo XXI, con millones de mujeres en todo el planeta. La trata de personas para la prostitución afecta en estos momentos a casi dos millones, miles de las cuales acaban en España, tercer país del mundo en consumo de esta práctica. En naciones del Sudeste Asiático como Camboya, el tráfico de niñas está a la orden del día, y en Egipto y otros países árabes se celebran matrimonios que duran apenas unas horas, lo que al final constituye una forma de prostitución encubierta. Es el precio que se paga por nacer mujer en algunos lugares del globo.

Eva Dallo

http://www.elmundo.es/yodona/2015/05/09/55490216268e3e7b558b456d.html

0 comentaris:

Captives / Esclavas

jueves, septiembre 24, 2015

 
Passeig de Pere III, Manresa
Viernes, 18 de diciembre de 18:00 a 20:00
 
S'imaginen un mercat mundial en el qual els homes tinguessin un preu, poguessin encarregar-se per telèfon, servissin per saldar deutes o fossin moneda de canvi en matrimonis exprés amb finalitats sexuals? Per difícil que resulti pensar-ho, exactament això és el que succeeix avui dia, en ple segle XXI, amb milions de dones en tot el planeta. La tracta de persones per a la prostitució afecta en aquests moments a gairebé dos milions, milers de les quals acaben a Espanya, tercer país del món en consum d'aquesta pràctica. En nacions del Sud-est Asiàtic com Cambodja, el tràfic de nenes està a l'ordre del dia, i a Egipte i altres països àrabs se celebren matrimonis que duren amb prou feines unes hores, la qual cosa al final constitueix una forma de prostitució encoberta. És el preu que es paga per néixer dona en alguns llocs del globus.
-------------------------------------------------------------
¿Se imaginan un mercado mundial en el que los hombres tuvieran un precio, pudieran encargarse por teléfono, sirvieran para saldar deudas o fueran moneda de cambio en matrimonios exprés con fines sexuales? Por difícil que resulte pensarlo, exactamente esto es lo que sucede hoy en día, en pleno siglo XXI, con millones de mujeres en todo el planeta. La trata de personas para la prostitución afecta en estos momentos a casi dos millones, miles de las cuales acaban en España, tercer país del mundo en consumo de esta práctica. En naciones del Sudeste Asiático como Camboya, el tráfico de niñas está a la orden del día, y en Egipto y otros países árabes se celebran matrimonios que duran apenas unas horas, lo que al final constituye una forma de prostitución encubierta. Es el precio que se paga por nacer mujer en algunos lugares del globo.

Eva Dallo

http://www.elmundo.es/yodona/2015/05/09/55490216268e3e7b558b456d.html

0 comentarios: