individual.off informa:

lunes, agosto 06, 2012


Imatge en línia 4
  Imatge en línia 2


         
 
 
obsessions vermelles

Imatge en línia 2i si ens fem les sueques ¿


 


1814 magazine 

plataforma  per artistes consolidats i emergents  
 
 CONVOCATÒRIES:

DANSA:

OPINIÓ robada:EXPOSICIONS: 
 
  

Imatge en línia 1

                                             
 

 
0 comentaris:

individual.off informa:

lunes, agosto 06, 2012


Imatge en línia 4
  Imatge en línia 2


         
 
 
obsessions vermelles

Imatge en línia 2i si ens fem les sueques ¿


 


1814 magazine 

plataforma  per artistes consolidats i emergents  
 
 CONVOCATÒRIES:

DANSA:

OPINIÓ robada:EXPOSICIONS: 
 
  

Imatge en línia 1

                                             
 

 
0 comentarios: